Zeilen en droogvallen op de Waddenzee

DROOGVALLEN ALLURES ZEILJACHT

Allures zijn ontworpen voor het maken van verre reizen. Maar een aantal eigenschappen die een zeiljacht nodig heeft voor het maken van dergelijke reizen komen ook zeer goed van pas bij het zeilen op de Nederlandse Wadden of de Engelse oostkust; getijdenwateren waar een jacht gewild of ongewild droogvalt. Met haar vaste roeren die niet onder het vlak uitsteken, manoeuvreert een Allures ook nog als ze bijna de bodem raakt. De bodemplaat is 10 millimeter dik, dus mocht er op onbekende grond toch een steen liggen dan is dat geen probleem.

En zo past de Franse droom om naar Polynesië te zeilen prima bij de Nederlandse om op getijdenwateren te zeilen. En dat is de reden waarom er steeds meer Allures op de Nederlandse wadden zeilen. Ook ziet u ze steeds vaker in Engeland en Normandië. Maar de ideale biotoop voor een aluminium Allures en haar eigenaar blijft natuurlijk de oceaan, verre kusten en ongerepte natuur.

Zwaard Allures

CONSTRUCTIE ALLURES

De schepen van Allures hanteren een aantal uitgangspunten die het mogelijk maken om zowel goed te zeilen, goed te manoeuvreren, goed droog te kunnen vallen en bedrijfszeker zijn:

  • Door gebruik te maken van een saildrive wordt de schroef ver voor de dubbele roeren geplaatst. Daardoor krijgt het schroefwater ruimte om uit te waaieren en beide roerbladen aan te stromen, ook bij manoeuvres in de haven.
  • Om de saildrive bij droogvallen te beschermen loopt er een skeg onderdoor. Deze bevindt zich aan het eind van een ondiepe kielbalk welke een Naca profiel heeft die veel grip levert bij lage snelheden.
  • Door de hoek van de roeren aan de gemiddelde hellingshoek aan te passen steekt het leiroer loodrecht naar beneden. Dit levert een scherp stuurgedrag terwijl de roeren niet onder het schip uitsteken.
  • De roeren hoeven niet omhoog geklapt te worden bij ondieptes; dit zou een zwaar sturend schip leveren en bovendien is zo’n klapconstructie niet alleen kwetsbaar maar ook funest voor de aanstroming van het roer, en daarmee voor het zeilgevoel.
  • Het geprofileerde zwaard zorgt voor goede lift. Allures lopen daardoor vaak hoger dan schepen met een korte vaste kiel.
  • Keep it simple, stupid; het zwaard klapt achterover wanneer het schip aan de grond loopt. Het ophaalmechanisme is niets meer dan een simpele lijn die u met een daklier aanhaalt. Elektrische systemen werken prachtig tijdens een demotocht maar een diepgang van drie meter en een falende hydrauliekpomp kan het u erg lastig maken achter een rif met een waterdiepte van minder…
  • Op onbekende bodem droogvallen brengt altijd risico’s met zich mee van een rots of ander hard voorwerp op de bodem. Daarom is de bodem van een Allures gemaakt van 10 mm dik aluminium.

Aluminium zeilboten die droogvallen, bij Rossinante